ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ http://www.alonnisos.gov.gr Sat, 22 Jul 2017 02:35:03 +0300 Joomla! - Open Source Content Management el-gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 17/2017 http://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1132-prosklisi-se-eidiki-synedriasi-ds-17-2017 http://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1132-prosklisi-se-eidiki-synedriasi-ds-17-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                    Αλόννησος  21/7/2017                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ/λου 3169

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχο

                         Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέα

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο,  Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο ,  Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ , Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο,  Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ. Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβα  Ν. Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 17 / 2017 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 27 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί 5ης αναμόρφωσης του πρου/σμού του δήμου οικον. Έτους 2017

2  Περί 3ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του δήμου έτους 2017

3  Περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο

4  Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου Π. Βαφίνη στις 2-7-2017 στη Σκιάθο και έγκριση δαπάνης και διάθεσης ψήφισης πίστωσης 250,00 ευρω

5  Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Π. Βαφίνη   στις      20-6-2017, στη Λάρισα και Βόλο και έγκριση της δαπάνης και διάθεσης ψήφισης πίστωσης 900,00 ευρω

6  Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Εως ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

7  Περί 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ετους 2017 του ΔΛΤ

8  Περί 3ης Αναμόρφωσης πρου/σμού οικον. Έτους 2017 του ΔΛΤ

9  Περί εξέτασης αίτησης του κ.  Von Schirnding Nicolas για παροχή υδροδότησης στην οικοδομή του στην περιοχή  Καβάκια Αλοννήσου

10  Συμπαράσταση στον δήμο Μήλου για τον επαναπατρισμό της  ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

11  Εγκριση   του  αριθμ. 3123/18-07-2017 Α Πρωτοκόλλου  Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ,  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΝΕΤ για  το έτος 2017 πρου/σμού 5.381,60 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

12  Εγκριση του αριθμ. 2432/13-06-2017 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 12ου ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ πρου/σμού  7.208,12 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

13  Εγκριση του αριθμ. 2768/30-06-2017 Α Πρωτοκόλλου  Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ              ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ πρου/σμού 15.500,00 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

14  Περί  διαγραφής  προσαυξήσεων

15  Περί  έγκρισης  του πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής της παροχής  υπηρεσίας με τίτλο ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΟΠΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ  ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ στις ΘΕΣΕΙΣ  ΑΘΕΡΑΣ  ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ - ΓΚΑΛΑΧΥ ΑΘΕΡΑΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΚΑΒΟΣ ΒΟΤΣΗ ΑΘΕΡΑΣ ΡΟΥΣΟΥΜ  ΑΘΕΡΑΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

                                                                                                                          

                                                                                                                  Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                Τσουκανάς  Κ.  Παναγιώτης

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Fri, 21 Jul 2017 11:50:09 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 16/2017 http://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1130-prosklisi-se-synedriasi-ds-16-2017 http://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1130-prosklisi-se-synedriasi-ds-16-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                                                      OΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                    Αλόννησος  21/7/2017                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ/λου 3162

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο

                          Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέα

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο,  Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο,  Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ ,Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο , Μέλος

11)Αναγνώστου Γ.Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ.Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβα  Ν. Κωνσταντίνο,Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 16 / 2017 ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 21 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί  έγκρισης πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

2  Περί ψήφισης πίστωσης 1.110,00 ευρω και έγκριση εξόδων πολιτιστικων δραστηριοτήτων του δήμου

3  Περί  τροποποίησης του Ο.Ε.Υ  του δήμου Αλοννήσου  και σύσταση πέντε (5) νέων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών  καθαριότητας  εν γένει, προκειμένου να καλυφθούν οι  αντίστοιχες ανάγκες και να  διασφαλιστεί η ευρυθμη  λειτουργία των υπηρεσιών και η προστασία της  δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με την αριθμ. 19/30-06-2017 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ

Η    συνεδρίαση  κρίνεται  ως κατεπείγουσα διότι  από την  αναβολή  της  συζήτησης  των  θεμάτων  κινδυνεύουν  άμεσα  τα συμφέροντα του  δήμου,   διότι  πρέπει  να  εξασφαλισθή  η ομαλή  λειτουργία  των δομών  του παιδικού σταθμού, ΚΔΑΠ  και της υπηρεσίας  καθαριότητας  του δήμου

                                                                                                                         

                                                                                                                  Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                  Τσουκανάς  Κ.  Παναγιώτης

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Fri, 21 Jul 2017 10:51:34 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15/2017 ΔΣ http://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1118-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-15-2017-ds http://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1118-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-15-2017-ds

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr                                                              Αλόννησος  13/7/2017 

                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ/λου 3013

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο,  Δήμαρχο

                          Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέας

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο,  Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο,  Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ ,Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο,  Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ. Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβα  Ν. Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 15 / 2017 ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 14 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί  σύναψης και υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αλοννήσου, περί έγκρισης των  όρων αυτής και ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 - 2020 στον  ΄Αξονα  Προτεραιότητας  14 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ  ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΑ  για την υλοποίηση  της Πράξης  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ - ΒΟΤΣΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

2 Περί  α)  Έγκρισης   της  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙ - ΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ β) Έγκρισης της ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΠΑΤΗΤΗΡΙ -    ΒΟΤΣΗ  ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ  και γ) Υποβολή πρότασης  χρηματοδότησης  της Πράξης  με τίτλο  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ - ΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ  στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ   της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας

Η  συνεδρίαση  κρίνεται ως  κατεπείγουσα  διότι από την αναβολή  λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων  κινδυνεύουν  άμεσα τα   συμφέροντα  του δήμου λόγω των προθεσμιών που  υπάρχουν

                                                                                                                          

                                                                                                                   Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                 Τσουκανάς κ.  Παναγιώτης

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Thu, 13 Jul 2017 10:49:32 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ http://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1115-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-ds http://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1115-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-ds

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                    Αλόννησος  5/7/2017                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ/λου 2840

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχο

                          Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέας

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο,  Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο,  Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ ,Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο, Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ. Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβα  Ν. Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 14 / 2017 ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 5 Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1  Εγκριση της απασχόλησης εως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-03-2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρεου 24 του Ν. 4479/2017  του προσωπικού που προσλήφθηκε   στον δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7-6-2017

Το  θέμα  κρίνεται κατεπείγον  προκειμένου να βρεθή άμεση λύση με τους συμβασιούχους εργαζομένους  στην καθαριότητα  του δήμου

                                                                                                                           

                                                                                                                  Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                               Τσουκανάς Κ.  Παναγιώτης

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Wed, 05 Jul 2017 12:03:13 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12/2017 ΔΣ ''Εγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας από τον δήμο Αλοννήσου προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/2 http://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1105-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-12-2017-ds-egkrisi-tis-peraitero-metavivasis-tou-dikaiomatos-aplis-xrisis-aigialoy-paralias-apo-ton-dimo-alonnisou-pros-tritous-me-synapsi-misthotikis-sxesis-enanti-antallagmatos-symfona-me-ta-orizomena-sto-n-2971-2 http://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1105-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-12-2017-ds-egkrisi-tis-peraitero-metavivasis-tou-dikaiomatos-aplis-xrisis-aigialoy-paralias-apo-ton-dimo-alonnisou-pros-tritous-me-synapsi-misthotikis-sxesis-enanti-antallagmatos-symfona-me-ta-orizomena-sto-n-2971-2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                    Αλόννησος  14/6/2017                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ/λου 2463

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχο

                          Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέα

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο, Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο,  Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη Ν. Μιχαήλ ,Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο, Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ. Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβα Ν. Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 12 / 2017 ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 14 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Εγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας από τον δήμο Αλοννήσου προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με τα  οριζόμενα στο Ν. 2971/2001, την ΚΥΑ    αρ. πρωτ. ΔΔΠΟΟΟ7378/0454ΒΕΞ2015/11-05-2017 ΚΥΑ ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017 όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/07-06-2017 ΚΥΑ ΦΕΚ 1970/Β/07-6-2017 για τους έχοντες το δικαίωμα  της χρήσης άνευ δημοπρασίας εως 31-12-2019

Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον διότι τα μισθωτήρια πρέπει να έχουν υπογραφή  μέχρι 23-6-2017

                                                                                                                          

                                                                                                                    Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                    Τσουκανάς Κ.  Παναγιώτης

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Wed, 14 Jun 2017 13:11:49 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ http://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1089-prosklisi-se-taktiki-synedriasi-ds http://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1089-prosklisi-se-taktiki-synedriasi-ds

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr                                                                  Αλόννησος  26/5/2017 

                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ/λου 2094

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο

                          Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέα

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο  Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο , Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ ,Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο , Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ.Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβα  Ν. Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10 / 2017 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 30 Μαίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Αποδοχή ποσού 7.220,00 ευρω για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του δήμου Αλοννήσου, Β κατανομή έτους 2017 από ΚΑΠ  έτους 2017 και κατανομή ποσού 7.209,17 ευρω στις σχολικές επιτροπές

2  Αποδοχή και κατανομή ποσού 112.320 ευρω για την Πράξη ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ και ορισμού υπολόγου

3  Εγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου ΕΡΓΑ ΠΡΟΠΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

4  Εγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

5  Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου κ. Π. Βαφίνη στις 25-05-2017 στον Βόλο και έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης  200,00 ευρω

6  Εγκριση αναπροσαρμογής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων λιμένα και χερσαίας ζώνης Πατητηρίου

7  Αντικατάσταση μέλους στο ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου - Λυκείου Αλοννήσου

8  Εγκριση μεταβίβασης τηλεφωνικών συνδέσεων του ΟΠΑΚΔΑ  στον δήμο

9  Εξέταση αίτησης του κ. Νικόλαου Αθανασίου στην οικοδομή του στην θέση Κοκκινόες

10  Διαγραφή οφειλών  από τέλη ύδρευσης

11  Ενστα΄σεις- αντιρρήσεις βεβαιωμένες παραβάσεις ΚΟΚ

12  Διαγραφή προσαυξήσεων

13  Εξέταση αίτησης του κ. HOWELL ROBERT HENRY για παροχή υδροδότησης   στην  οικια του

 στην περιοχή  Βαβμακιές

14  Εξέταση αίτησης  του κ. Ν. Αθανασίου εκπροσώπου της εταιρίας ΑLONISSOS VIEW VILLAS για      παροχή υδροδότησης  σε οικία στη θέση Μεγάλο Χωράφι

15  Χορήγηση βεβαίωσης μη διεκδίκησης - μη απαίτησης    που αφορά γεωτεμάχιο της  Παρασκευούλας Καλογιάννη από  το δήμο Αλοννήσου

                                                                                                                          

                                                                                                                 Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                 Τσουκανάς  Κ.  Παναγιώτης

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Fri, 26 May 2017 11:21:00 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ http://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1086-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-dimotikou-symvouliou http://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1086-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-dimotikou-symvouliou

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                    Αλόννησος  23/5/2017

                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ/λου 1991                                                                                                                                                                 

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο

                     Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέας

3)Καλογιάννης Ι.  Κωνσταντίνος.Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελος, Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννης Ν. Μιχαήλ ,Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένιας Θ. Βάϊος, Μέλος

11)Αναγνώστου Γ.Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ.Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβας Ν. Κωνσταντίνο,Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9 / 2017 ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 23 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1  Περί 4ης αναμόρφωσης του προυπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017

   

2  Προγραμματισμός προσλήψεων Πτυχιούχων  Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» περιόδου 2017-2018

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα διότι από την αναβολή της συζήτησης των θεμάτων κινδυνεύουν άμεσα τα συμφέροντα του δήμου, διότι μετά την κατάργηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΟΠΑΚΔΑ η οποία αποφασίστηκε με την αριθμ. 22/2017 απόφαση ΔΣ επιβάλλεται να γίνει η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού καθώς και να αποσταλεί το αίτημα για το προγραμματισμό προσλήψεων Κ.Φ.Α από το Δήμο Αλοννήσου στο Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού ως νέος φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Αθληση για όλους» περιόδου 2017-2018.

                                                                                                                          

                                                                                                                   Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                    Τσουκανά Παναγιώτη

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Tue, 23 May 2017 08:37:06 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ http://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1082-prosklisi-se-eidiki-synedriasi-ds http://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1082-prosklisi-se-eidiki-synedriasi-ds

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                   Αλόννησος  19/5/2017                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ/λου 1947

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο,  Δήμαρχο

                          Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέα

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο,  Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ , Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο,  Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ. Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβας Ν. Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 8 / 2017 Τακτική Ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 24ην  Μαίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Ελεγχος  απολογισμού - ισολογισμού του δήμου οικον. Έτους 2015

                                                                                                                           

                                                                                                                   Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                 Τσουκανάς Κ.  Παναγιώτης

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Fri, 19 May 2017 09:53:30 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ http://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1038-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-ds http://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1038-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-ds

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                    Αλόννησος  23/3/2017                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ/λου 966

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο

                          Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέα

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο , Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο,  Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ , Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο, Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ. Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβας Ν. Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 6 / 2017 ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 24 Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1              Περί 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017

2              Περί 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2017

3              Περί τροποποίησης της αριθ.5/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ανακατανομής ποσού χρηματοδότησης από Θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

4              Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 170.000,00 € και ορισμού υπολόγου – διαχειριστή χρηματοδότησης του δήμου Αλοννήσου για το έργο με αριθ.2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας» (ΣΑΕ 055).

5              Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 80.000,00 € και ορισμού υπολόγου – διαχειριστή χρηματοδότησης του δήμου Αλοννήσου για το έργο με αριθ.2001ΣΕ05500002 «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» (ΣΑΕ 055).

6              Περί αποδοχής και κατανομής πιστώσεων χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΣ./ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ έτους 2017 και κατανομής υπολοίπων χρηματοδοτήσεων προηγούμενων ετών.

7  Περί κατανομής υπολοίπων πιστώσεων χρηματοδοτήσεων ΥΠΕΣ/ΣΥΝΤ- ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ για την εκτέλεση έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΣΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

8  Περί τροποποίησης της αριθμ. 20/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου  Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ΙΔΟΧ εως οκτω μήνες για την αντιμετώπιση των ζημιών      από την θεομηνία που έπληξε τον δήμο μας.

Η   συνεδρίαση  αυτή κρίθηκε  ως κατεπείγουσα, δεδομένου ότι ο δήμος μας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με τις αριθμ  10/9-1-2016 και 137/8-2-2017  αποφάσεις  του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, πρέπει  να ληφθούν  επειγόντως αποφάσεις  επί των ανωτέρω θεμάτων προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα  οι καταστροφές( καταστροφή δικτύου ύδρευσης,  ζημιές στην σκεπή του δημοτικού σχολείου κ.λ.π) που  προέκυψαν  από την θεομηνία – σφοδρη χιονόπτωση που έπληξε το νησί μας.

                                                                                                                  Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                    Τσουκανάς Κ.  Παναγιώτης

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Thu, 23 Mar 2017 13:23:18 +0200
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5/2017 ΔΣ http://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1036-prosklisi-se-synedriasi-5-2017-ds http://www.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1036-prosklisi-se-synedriasi-5-2017-ds

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                    Αλόννησος  17/3/2017                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ/λου 898

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχο

                         Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέα

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο, Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο, Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ ,Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο , Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ. Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβα  Ν. Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην  5 / 2017 Τακτική Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 22 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Τροποποίηση- συμπλήρωση του άρθρου 8 της αριθμ. 110/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου (κανονισμός  λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου)

2  Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 5 παρ. 3 της αριθμ. 150/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου (κανονισμός λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής)

3  Ορισμός μελών  τακτικών και αναπληρωματικών στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του δήμου

4  Ορισμός τακτικού μέλους στο ΔΣ του ΔΛΤ εκ μέρους της μειοψηφίας

5  Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ11Α

6  Εγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών στις επιτροπές α) παραλαβής έργων, β) Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων, γ) Παραλαβής Ανταλλακτικών και επισκευαστικών εργασιών οχημάτων και δ) Παραλαβής υπηρεσιών επεξεργασίας νερού του δήμου Αλοννήσου για το έτος 2017

7  Εγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για τις προμήθειες α) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, β) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών  των σχετικών υπηρεσιών, γ) τροφίμων για τις ανάγκες του δήμου των ιδρυμάτων  και όλων των νομικών του προσώπων για το οικον. Έτος 2017

8  Εγκριση λύσης σύμβασης με την Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία  ΕΜ ΤΙΣΙΓΚΡΟΥΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

9  Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου κ. Π. Βαφίνη στις 16-3-2017 στην Αθήνα, στα Φάρσαλα, τη Λαμία και στο Βόλο για διάφορα θέματα του δήμου Αλοννήσου και β) λεγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης  υψους 1.000 ευρω

10  Εγκριση ή μη του 3ου ΑΠΕ του  έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

11  Ενημέρωση και γνωμοδότηση περί της ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ, ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ Δ.ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

12  Εγκριση της μελετης με τίτλο ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ  ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΤΣΗ

13  Αποτελεσμα εκτέλεσης  πρου/σμού Δ τριμήνου 2016 του ΝΠΔΔ ΔΛΤ

14  Εγκριση 1ης αναμορφωσης πρου/σμού οικον. Έτους 2017 του ΝΠΔΔ ΔΛΤ

15  Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωμένα τέλη υδρευσης

16  Διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένα τέλη διαφημιστικής καταχώρησης στο διαφημιστικο  site του δήμου

17  Εξέταση αίτησης του κ. Ι. Μαλαματένια του Παναγιώτη για διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένα τέλη υδρευσης

18  Επιστολή της HORE  genesis

19  Αίτημα για έκπτωση 50% στους εκπαιδευτικούς  του νησιού από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες

                                                                                                                          

                                                                                                                       Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                    Τσουκανάς Κ.  Παναγιώτης

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Fri, 17 Mar 2017 12:02:56 +0200