alonnisos.gov.gr

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
23 Μαΐου 2017 Σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αλόννησος 19/05/2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                                    Αριθμ.Πρωτ. 1952            

Τμήμα Διοικ.& Οικον.Υπηρεσιών

Προϊστάμενος

Πληροφ. Νικ. Αναγνώστου                                      

Τηλ.24243-50202                                            ΠΡΟΣ : Όμορες Επιχειρήσεις

Φαξ 24240-65207                                                            Δήμου Αλοννήσου

Αλόννησος-Τ.Κ. 37005                                                                

ΜΑΙΛ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

                                                

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης προς το Δήμο Αλοννήσου, σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας του Δήμου Αλοννήσου.

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αρ.πρωτ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2015/11-05-

2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017), σχετικά με «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών».

Σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. :

1) Η ισχύς της είναι έως 31-12-2019

2) Οι απευθείας παραχωρήσεις (όμοροι), έπειτα και από την πρόσφατη τροποποίηση του άρ. 13 του ν. 2971/2001 με το άρ. 15 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/13-04-2017), επιτρέπονται για χρονικό διάστημα μέχρι τρία έτη

(και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της λήξης ισχύος της Κ.Υ.Α.)

3) Όλες οι απευθείας παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης θα πρέπει να

έχουν ολοκληρωθεί από τους Δήμους έως και την 23η Ιουνίου του έτους 2017,

ενώ μέχρι την ίδια καταληκτική ημερομηνία θα πρέπει να έχουν προκηρυχθεί

και οι δημοπρασίες, μέσω ανάρτησης της προκήρυξης στη Διαύγεια.

4) Από την 24η Ιουνίου 2017 οι συμβάσεις απευθείας παραχώρησης και οι

διακηρύξεις δημοπρασίας, θα διενεργούνται μόνο από την Περιφερειακή

Διεύθυνση ή το Αυτοτελές Γραφείο και τους ενδιαφερόμενους, με ποσοστό

ανταλλάγματος 50% υπέρ του Δημοσίου και 50% υπέρ του οικείου Δήμου.

5) Οι μισθώσεις των ετών 2018 και 2019, τόσο για τις απευθείας παραχωρήσεις,

όσο και για τις δημοπρασίες, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τους

Δήμους εντός του 1ου τριμήνου εκάστου έτους. Από την 1η Απριλίου των ετών

2018 και 2019 και έως την 30η Ιουνίου, η αρμοδιότητα περνάει στην

Περιφερειακή Διεύθυνση ή το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας.

6) Το αντάλλαγμα του Δημοσίου για το έτος 2017 καταβάλλεται με τη σύναψη

του μισθωτηρίου, ενώ οι δόσεις των ετών 2018 και 2019 καταβάλλεται έως τη

λήξη του 1ου τριμήνου εκάστου έτους.

7) Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης το πρωτόκολλο αυθαίρετης χρήσης

προβλέπεται να είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του ανταλλάγματος χρήσης (αρ. 7

της ΚΥΑ). Επίσης προσδιορίζεται κλίμακα ποσοστού έκπτωσης στις περιπτώσεις

εξωδικαστικού συμβιβασμού του πρωτοκόλλου αυθαίρετης χρήσης.

8) Η ανάρτηση των μισθωτηρίων στη Διαύγεια θα γίνεται με μέριμνα των Δήμων

για όσα συνάφθηκαν από αυτούς και για τα υπόλοιπα με μέριμνα της

Περιφερειακής Διεύθυνσης ή του Αυτοτελούς Γραφείου (αρ. 13 της ΚΥΑ).

9) Η απόσταση του παραχωρούμενου χώρου από την ακτογραμμή περιορίστηκε

στα τρία (3) μέτρα.

10) Η αποτύπωση του αιτούμενου χώρου σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του

άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την

εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού

διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός

υφίσταται, γίνεται με επιμέλεια του αιτούντα.

11) Στο άρ. 16 της Κ.Υ.Α. αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την

υποχρεωτική τοποθέτηση στον αιγιαλό από τους Ο.Τ.Α., σε μία τουλάχιστον

θέση ανά Δημοτική Ενότητα, διαδρόμων, WC και αποδυτηρίων για την

εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.

12) Στο παράρτημα 1 αναφέρονται οι θέσεις που θα δημοπρατηθούν

ηλεκτρονικά από τις περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και

οι οποίες πρέπει να εξαιρεθούν από τις προκηρύξεις των Δήμων.

3

13) Στο άρ. 9 της Κ.Υ.Α. και στα παραρτήματα 2 & 3, αναφέρονται οι

αποφάσεις των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Πολιτισμού,

αναφορικά με την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης σε περιοχές που

τελούν υπό την προστασία τους.

Επειδή είστε ιδιοκτήτης όμορης επιχείρησης, όπως αυτή νοείται στην ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2015/ 11-05-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017) έχετε το δικαίωμα της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματός σας, άνευ δημοπρασίας, στην τιμή που θα καθοριστεί ανά τετραγωνικό μέτρο με απόφαση δημοτικού συμβουλίου.

Καλείστε να καταθέσετε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις των όμορων επιχειρήσεων θα πρέπει να κατατεθούν έως και την Τρίτη 23/05/2017.

Σε περίπτωση που υπάρξουν κενοί χώροι, διότι δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον και δεν υπέβαλλε αίτηση κάποια όμορη επιχείρηση ή υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση περί παραίτησης του δικαιώματος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων άνευ δημοπρασίας, θα γίνει διαγωνισμός με βάση τις σχετικές διατάξεις.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα καθοριστούν οι χώροι παραχώρησης του αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Αλοννήσου καθώς επίσης και το αντάλλαγμα της παραχώρησης στους έχοντας το δικαίωμα της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματός τους (όμοροι).

Η διαχείριση του αιγιαλού και παραλίας θα γίνει με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 και της ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2015/ 11-05-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017) , τις οποίες μπορείτε να παραλάβετε από την υπηρεσία μας.

Με εκτίμηση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

27 Μαρτίου 2017 Σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

                                                                                                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Αλόννησος 27 Μαρτίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 1017

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τηλ.24243-50202

Φαξ 24240-65207

T.K. 37005

Πληροφ. Νικ. Αναγνώστου

E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και   Κοινοτικών υπαλλήλων».
 1. το άρθρο 20 του ν. 2190/94 όπως ισχύει
 2. τις διατάξεις της παρ 9 του άρθρου 9 του ν. 3812/09, με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994
 3. την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2017 του Δήμου Αλοννήσου και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 30.6041.01 με τίτλο αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με ποσό 50.000,00 ευρώ και Κ.Α. 30.6054.01 με τίτλο ΙΚΑ/εργοδοτικές εισφορές με ποσό 18.000,00 ευρώ
 4. το γεγονός ότι ο Δήμος Αλοννήσου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως 7 Απριλίου 2017 σύμφωνα με την αριθ. 137/08-02-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ:92ΓΤ7ΛΡ-Ψ5Ρ).
 5. Τις αριθμ. 20/2017 & 57/2017 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου με τις οποίες διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών με σκοπό την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγο εκτεταμένων ζημιών που προέκυψαν από την χιονοθύελλα που έπληξε τον δήμο μας από 06-01-2017 μέχρι και 12-01-2017.

Οι κατεπείγουσες εργασίες που προήλθαν από την θεομηνία αφορούν κοπή και απομάκρυνση σπασμένων δένδρων, θρυμματισμό κλαδιών τα οποία είναι πεσμένα κατά μήκος του οδικού δικτιού και εγκυμονούν κινδύνους τραυματισμού των διερχομένων πολιτών, προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής, περιουσίας, και άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών - κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής ανάφλεξης των ξερών κλαδιών, δημιουργία πυρκαγιάς κλπ.

και συγκεκριμένα δέκα [ 10 ] εργατών ΥΕ και ενός (1) οδηγού αυτοκινήτου ΔΕ.

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
101 ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ
 1. (1)ΕΝΑΣ
102 ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ        (10) ΔΕΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Να είναι Έλληνες πολίτες

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. 1.ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού

Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών

Αυτοκινήτων ή

Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών

Αυτοκινήτων ή

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας

Μηχανών Αυτοκινήτου ή

Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη

Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:

- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή

-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.

1346/1983 ή

- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ

ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

αντίστοιχης ειδικότητας ή

Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπήςή

Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων

Αυτοκινήτου ή

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και

το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος

τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος

τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της

αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά

την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας, και

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους

απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που

ακολουθούν).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την

απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού

Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να

είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και

Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του

ενδιαφερομένου.

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του

κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των

κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται

από την ανακοίνωση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και

Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχει

προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του

ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει

δεκτός για τη θέση του οδηγού της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει

να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής,

στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού

εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η

ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης

άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης

θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση

της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την

βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να

αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και

η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του

ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή

ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας

οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας

οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν

βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί

ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις

επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

 1. 2.ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 102

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (παρ.2 αρθρ. 5 του ν.2527/1997) , παρά μόνο γνώση χρήσης εργαλείων κοπής – τεμαχισμού δένδρων ( αλυσοπρίονων).

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για τις ανωτέρω θέσεις, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου της νήσου Αλοννήσου (άρθρο ένατο, παρ.28 του ν. 4057/2012).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

 1. 1.Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. 2.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.
 3. 3.Υπεύθυνη δήλωση για τα χρονικά διαστήματα και την ειδικότητα της απασχόλησης στο δημόσιο , Ο.Τ.Α. κλπ.
 4. 4.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.169 του ν.3584/07
 5. 5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. 6.Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 7. 7.Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο

           ακριβής βαθμός αυτού, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), καθώς και την ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας (ΜΟΝΟ για υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ Οδηγών) .

 1. 8.Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας.

Προαιρετικά: Βεβαίωση ανεργίας.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή

πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια

δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο

υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.

2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα

στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου

είναι αυτοδικαίως άκυρες.

· Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης δεν υπάρχει όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό

χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας

απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω

δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως

ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα,

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.α.).

· Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004:

Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις

όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004.

       ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από της ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του δήμου, και στους χώρους ανακοινώσεων του δήμου και του ΚΕΠ (Έως και 03-4-2017 ημέρα Δευτέρα), στο δημοτικό κατάστημα-γραφείο πρωτοκόλλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προσωπικού (κ. Αναγνώστου Νικόλαο Τηλ. 24243-50202) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

                                                                             ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

07 Φεβρουαρίου 2017 Σε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                                

                                                    

                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                  

                                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                          

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                     Αλόννησος 22/12/2016

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              Αριθ. Πρωτ.: 5612

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

AΛΟΝΝΗΣΟΣ-Τ.Κ. 37005                      

ΤΗΛ.24243-50202

ΦΑΞ. 24240-65207

 

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2017 της υπαλλήλου Δημητρακοπούλου Ιόλης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3584/07,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015,
 4. Το γεγονός ότι στο Δήμο μας υπηρετούν περισσότεροι του ενός διοικητικοί υπάλληλοι οπότε θα πρέπει να οριστεί συγκεκριμένα κάποιος υπάλληλος ως πρακτικογράφος,
 5. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά μήνα, για την αντιμετώπιση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλοννήσου και κατάρτισης των αποφάσεων αυτού, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της Διοικητικής υπηρεσίας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας,
 6. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 1.300,00 ευρώ και δεν δύναται να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο των εγγεγραμμένων πιστώσεων,
 7. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α. 10.6012.01 ποσού 2.300,00 ευρώ του προϋπολογισμού του δήμου Αλοννήσου οικονομικού έτους 2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση, για το χρονικό διάστημα από την 1/1/2017 έως και 31/12/2017 το ανώτερο είκοσι (20) ώρες ανά μήνα, της υπαλλήλου Δημητρακοπούλου Ιόλης κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α’ με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου, ήτοι τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλοννήσου και κατάρτισης των αποφάσεων αυτού, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας της.

 

Η παραπάνω υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται με τον Ν.4354/2015.

 

Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4354/2015.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε μήνα με βεβαίωση του Δημάρχου ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

                                                

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ.Α.1 του άρθρου 20 του Ν.4354/15.

 

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

07 Φεβρουαρίου 2017 Σε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                

                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                          

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                      Αλόννησος, 21/12/2016

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              Αριθ. Πρωτ.: 5601

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

AΛΟΝΝΗΣΟΣ-Τ.Κ. 37005                      

ΤΗΛ.24243-50202

ΦΑΞ. 24240-65207

                            

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2017 της υπαλλήλου Δροσάκη Νίκης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
 2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 38 του Ν.3986/2011,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3584/07,
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015,
 5. Tην αριθμ. 16623/100635/14-9-2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με την οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα ληξιάρχου του Δήμου μας στην υπάλληλο Δροσάκη Νίκη του Παναγιώτη, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2348/18-10-2011/ Τεύχος Β’,
 6. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά μήνα, για την αντιμετώπιση της λειτουργίας του ληξιαρχείου του Δήμου Αλοννήσου, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της Διοικητικής υπηρεσίας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας,
 7. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 1.000,00 ευρώ και δεν δύναται να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο των εγγεγραμμένων πιστώσεων,
 8. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α. 10.6012.01 ποσού 2.300,00 ευρώ του προϋπολογισμού του δήμου Αλοννήσου οικονομικού έτους 2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση, για το χρονικό διάστημα από την 1/1/2017 έως και 31/12/2017 το ανώτερο είκοσι (20) ώρες ανά μήνα, της υπαλλήλου Δροσάκη Νίκης του Παναγιώτη κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ’ με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου, ήτοι λειτουργίας του ληξιαρχείου του Δήμου Αλοννήσου, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας της.

 

Η παραπάνω υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται με τον Ν.4354/2015.

 

Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4354/2015.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε μήνα με βεβαίωση του Δημάρχου ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

                                                

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ.Α.1 του άρθρου 20 του Ν.4354/15.

 

                                                                                  

 

 

                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

07 Φεβρουαρίου 2017 Σε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                  

                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                          

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                   Αλόννησος, 21/12/2016

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Αριθ. Πρωτ.: 5600

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

AΛΟΝΝΗΣΟΣ-Τ.Κ. 37005                      

ΤΗΛ.24243-50202

ΦΑΞ. 24240-65207

 

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας έτους 2017 της υπαλλήλου Μούκα Ελένης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3584/07,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015,
 4. Την Α.Π. 3771/7-7-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΩΨ6-452) Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση διεξαγωγής της ταμειακής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Αλοννήσου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»,
 5. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά μήνα, για την αντιμετώπιση της λειτουργίας της ταμειακής υπηρεσίας του προαναφερόμενου Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Αλοννήσου, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Αλοννήσου πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας καθότι στο ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. υπηρετεί μία και μοναδική διοικητική υπάλληλος και δεν διαθέτει δική του ταμειακή υπηρεσία,
 6. Την Α.Π. 6872/8-11-2012 (ΑΔΑ: ΩΘΜΒΩΨ6-4ΚΕ) Απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση διεξαγωγής της ταμειακής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Αλοννήσου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»,
 7. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά μήνα, για την αντιμετώπιση της λειτουργίας της ταμειακής υπηρεσίας του προαναφερόμενου Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Αλοννήσου, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Αλοννήσου πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας καθότι στο ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος και δεν διαθέτει δική του ταμειακή υπηρεσία,
 8. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 1.800,00 ευρώ και δεν δύναται να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο των εγγεγραμμένων πιστώσεων,
 9. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α. 10.6012.02 ποσού 2.800,00 ευρώ του προϋπολογισμού του δήμου Αλοννήσου οικονομικού έτους 2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση, για το χρονικό διάστημα από την 1/1/2017 έως και 31/12/2017 το ανώτερο είκοσι (20) ώρες ανά μήνα, της υπαλλήλου Μούκα Ελένης του Αθανασίου κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων με βαθμό Α΄ με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών των Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου, ήτοι διεξαγωγής της ταμειακής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ», πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας της.

 

Η παραπάνω υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται με τον Ν.4354/2015.

 

Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4354/2015.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε μήνα με βεβαίωση του Δημάρχου ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

                                                

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ.Α.1 του άρθρου 20 του Ν.4354/15.

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                               Αλόννησος 6/2/2017                                                                                                                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ/λου 347

  

Προς μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Άγγελο, μέλος

2) Κυριαζή Μαγδαληνή, μέλος

3)Τσουκανά Χριστίνα, μέλος

4) Χρήστου Δημήτριο, μέλος

5) Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, μέλος

6) Θεοδώρου Χαρίκλεια , μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 5 / 2017   Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, την 10 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1 Περί ψήφισης και διάθεσης πιστώσεων για την πληρωμή υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ)

2 Περί έγκρισης των εργασιών αποχιονισμού και περί διάθεσης πιστώσεων συνολικού ποσού 14.408,80 ευρω σε βάρος του ΚΑ 30.6233.01 με τίτλο ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ΣΑΕ 055 και τακτικά έσοδα του δήμου.

3 Περί έγκρισης της προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα του δήμου Αλοννήσου, για τις ανάγκες αποχιονισμού μετά από την σφοδρή χιονοθύελλα και τις έντονες χιονοπτώσεις που έπληξαν το νησί από τις 06-01-2017 και διάθεσης πιστώσεων συνολικού ποσού 13.900.00 ευρω

4 Περί έγκρισης των δαπανών διαμονής και διατροφής των εκτάκτων δυνάμεων και περί διάθεσης πιστώσεων συνολικού ποσού 11.367,77 ευρω σε βάρος του ΚΑ 00.6434.01 με τίτλο Δαπάνες διαμονής και διατροφής εκτάκτων δυνάμεων (στρατιωτικών, πυροσβεστών κ.λ.π) που συνέδραμαν στην αντιμετώπιση της χιονοθύελλας που έπληξε τον δήμο μας 6 εως 12/01-2017, από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ΣΑΕ 055

5 Περί έγκρισης της προμήθειας και μεταφοράς αλισίδων χιονιού για τα οχήματα του δήμου Αλοννήσου για τις ανάγκες αποχιονισμού μετά από την σφοδρή χιονοθύελλα και τις έντονες χιονοπτώσεις που έπληξαν   το νησί από 6 εως 12 /01-2017 και περί διάθεσης πιστώσεων συνολικιού ποσού 3.833,00 ευρω σε βάρος του ΚΑ 20/6671.03 με τίτλο ανταλλακτικά λοιπών σάρωθρα κ.λ.π αυτ/των από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ΣΑΕ 055

                                                                                                                          

                                                                                     Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

02 Φεβρουαρίου 2017 Σε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αλόννησος

Ταχ. Κώδικας : 37005

Τηλέφωνο : 2424350202

Πληροφορίες :Ν. Αναγνώστου

E-mail : nikolaos.anagnostoy@0578.syzefxis.gov.gr

Αλόννησος 02-02-2017

Αριθ. Αποφ. : 322

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπαλλήλου ως εισηγητή θεμάτων του Δήμου Αλοννήσου και των δυο Ν.Π.Δ.Δ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’),

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ.33 /Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων»,

3. Τις υπ΄αριθμ. πρωτ. 29251/06-10-2016 και 32746/09-11-2016 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών & διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ορισμός Εισηγητή στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α΄ βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016»,

4.To υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 18439/228531/27-12-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,

5. Το γεγονός ότι πρέπει να οριστεί εισηγητής σε θέματα προσωπικού του δήμου Αλοννήσου και των Ν.Π.Δ.Δ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας καθώς και αναπληρωτής του,

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αλοννήσου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ορίζουμε τον Αναγνώστου Νικόλαο του Αποστόλου, Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλοννήσου, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α΄, ως εισηγητή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας για θέματα προσωπικού του Δήμου μας και των δύο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτιστικών-Αθλητικών-Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου (Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α)» & «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου (Δ.Λ.Τ.Α)» με αναπληρωτή, την Δροσάκη Νίκη του Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ΄.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Δήμου μας και στο Διαύγεια.

                                  

                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                       Π.ΒΑΦΙΝΗΣ                                          

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                                                                                                

                                                                                                               Αριθ. Απόφασης 12/2017

                                                                                                              Ημερ. Απόφασης 31/1/2017

                                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, με αριθμό 4 / 2017 από 31/1/2017

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.266/27/1/2017 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (-7-) βρέθηκαν να είναι παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αργυρίου Άγγελος (Μέλος), Βαφίνης Πέτρος (Πρόεδρος), Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος), Κυριαζή Μαγδαληνή (Μέλος), Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)

Απόντες

Αναγνώστου Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος), Τσουκανά Χριστίνα (Μέλος)

Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθησαν

ΘΕΜΑ: 5

Τριμηνιαία έκθεση εσόδων - δαπανών - ισολογισμού του δήμου 3ου τριμήνου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι, η οικονομική υπηρεσία του δήμου με το αριθμ. 5398/12-12-2016 έγγραφο μας γνωστοποιεί «Σας διαβιβάζω συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋ/σμού εσόδων-δαπανών του δήμου Αλοννήσου καθώς και στοιχείων ισολογισμού 3ου τριμήνου 2016 σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Επί των ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν την αριθμ. 5398/12-12-2016 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου

                                                                 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την έγκριση της  Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - δαπανών - ισολογισμού του δήμου 3ου τριμήνου 2016 ως κάτωθι

    ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ(για ΟΤΑ α΄ βαθμού)      
Εποπτεύον Υπουργείο : Εσωτερικών            
Επωνυμία Φορέα : ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ            
Έτος :2016       Α.Φ.Μ. : 090101041    
Τρίμηνο αναφοράς : Ιούλιος-Σεπτέμβριος     ποσά σε ευρώ    
        01/07/2016-30/09/2016    
    ΠΙΝΑΚΑΣ Α          
    ΕΣΟΔΑ          
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % %
             
  1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 1.476.272,32 515.998,00 0,35 346.861,01 0,23 0,67
01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 3.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 567.500,00 243.375,73 0,43 74.238,74 0,13 0,31
04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 140.600,00 78.505,30 0,56 78.505,30 0,56 1,00
05 Φόροι και εισφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 714.812,32 178.116,41 0,25 178.116,41 0,25 1,00
07 Λοιπά τακτικά έσοδα 29.800,00 16.000,56 0,54 16.000,56 0,54 1,00
1 Έκτακτα έσοδα 692.184,93 37.497,23 0,05 39.717,23 0,06 1,06
11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 43.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 113.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 501.775,36 28.625,00 0,06 28.625,00 0,06 1,00
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 20.950,00 8.770,23 0,42 8.170,23 0,39 0,93
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 12.039,57 102,00 0,01 2.922,00 0,24 28,65
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 126.808,62 6.324,79 0,05 12.384,94 0,10 1,96
21 Τακτικά έσοδα 122.976,65 5.799,45 0,05 11.671,93 0,09 2,01
22 Έκτακτα έσοδα 3.831,97 525,34 0,14 713,01 0,19 1,36
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 240.755,38 854,86 0,00 24.449,02 0,10 28,60
31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 240.755,38 854,86 0,00 24.449,02 0,10 28,60
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 394.524,60 107.667,96 0,27 85.984,14 0,22 0,80
41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 386.500,00 107.177,59 0,28 85.493,77 0,22 0,80
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 8.024,60 490,37 0,06 490,37 0,06 1,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 526.763,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FSUM Σύνολα εσόδων 3.457.309,20 668.342,84 0,19 509.396,34 0,15 0,76
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ        
    ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ (01-07-2016/30-09-2016)
    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016  
Τέλος Προηγ. έτους Προηγούμενο τρίμηνο Τρέχον Τρίμηνο έτους Μεταβολή
    %
    1 2 3 3/2
Ε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 855.836,62 958.533,67 948.879,40 0,99
ΕΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 329.073,58 421.270,19 488.830,97 1,16
ΕΑ1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΑ2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 91.385,72 91.385,72 91.385,72 0,28
ΕΑ3 Λοιπές απαιτήσεις 237.687,86 329.884,47 397.445,25 4,35
ΕΒ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 526.763,04 537.263,48 460.048,43 0,86
ΕΒ1 Ταμείο 1.484,57 17.097,51 11.216,17 0,66
ΕΒ2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 525.278,47 520.165,97 448.832,26 0,86
ΕΓ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΓ1 Δάνεια προς τρίτους 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΓ2 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΓ3 α) Δάνεια εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 0,00
Π ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 172.607,41 203.977,98 186.525,15 0,91
ΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΑ1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΑ2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΒ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 172.607,41 203.977,98 186.525,15 0,91
ΠΒ1 Προμηθευτές 149.220,53 114.877,30 151.436,08 1,32
ΠΒ3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 14.231,04 7.890,00 6.639,09 0,84
ΠΒ4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΒ5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.155,84 81.210,68 28.449,98 0,35
ΠΓ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΓ1 Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΓ2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΓ3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00

Με την απόφαση αυτή δεν συμφώνησε η δημοτική σύμβουλος Χ. Θεοδώρου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 12 / 2017

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ                                                                           Αργυρίου Άγγελος

                                                                                                           Θεοδώρου Χαρίκλεια

                                                                                                           Κυριαζή Μαγδαληνή

                                                                                                           Χρήστου Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                                                                                                                Αριθ. Απόφασης 11/2017

                                                                                                               Ημερ. Απόφασης 31/1/2017

                                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

       Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, με αριθμό 4 / 2017 από 31/1/2017

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.266/27/1/2017 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (-7-) βρέθηκαν να είναι παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αργυρίου Άγγελος (Μέλος), Βαφίνης Πέτρος (Πρόεδρος), Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος), Κυριαζή Μαγδαληνή (Μέλος), Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)

Απόντες

Αναγνώστου Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος), Τσουκανά Χριστίνα (Μέλος)

Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθησαν

ΘΕΜΑ: 4

Τριμηνιαία έκθεση εσόδων - δαπανών -ισολογισμού του δήμου 2ου τριμήνου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι, η οικονομική υπηρεσία του δήμου   με το αριθμ. 5397/12-12-2016 έγγραφο της γνωστοποιεί τα κάτωθι «Σας διαβιβάζω συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋ/σμού εσόδων-δαπανών του δήμου Αλοννήσου καθώς και στοιχείων ισολογισμού 2ου τριμήνου 2016 σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Επί των ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν σχετικα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού ακουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν   την αριθμ. 5397/2016 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου

                                                                       Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την   έγκριση της Τριμηνιαίας έκθεση εσόδων - δαπανών -ισολογισμού του δήμου 2ου τριμήνου 2016

    ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ(για ΟΤΑ α΄ βαθμού)      
Εποπτεύον Υπουργείο : Εσωτερικών            
Επωνυμία Φορέα : ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ            
Έτος :2016       Α.Φ.Μ. : 090101041    
Τρίμηνο αναφοράς : Απρίλιος-Ιούνιος     ποσά σε ευρώ    
        01/04/2016-30/06/2016    
    ΠΙΝΑΚΑΣ Α          
    ΕΣΟΔΑ          
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % %
             
  1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 1.460.162,32 317.983,78 0,22 301.091,62 0,21 0,95
01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 2.750,00 20,00 0,01 20,00 0,01 1,00
02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 20.000,00 4.601,58 0,23 4.601,58 0,23 1,00
03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 567.500,00 105.382,46 0,19 88.611,90 0,16 0,84
04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 126.100,00 25.604,09 0,20 25.482,49 0,20 1,00
05 Φόροι και εισφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 714.812,32 178.116,41 0,25 178.116,41 0,25 1,00
07 Λοιπά τακτικά έσοδα 29.000,00 4.259,24 0,15 4.259,24 0,15 1,00
1 Έκτακτα έσοδα 720.534,93 62.137,22 0,09 56.012,22 0,08 0,90
11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 113.820,00 27.500,00 0,24 27.500,00 0,24 1,00
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 501.775,36 17.282,97 0,03 17.282,97 0,03 1,00
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 13.900,00 7.004,25 0,50 6.759,25 0,49 0,97
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 11.039,57 10.350,00 0,94 4.470,00 0,40 0,43
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 115.728,62 8.286,42 0,07 23.067,93 0,20 2,78
21 Τακτικά έσοδα 113.896,65 6.940,45 0,06 23.056,92 0,20 3,32
22 Έκτακτα έσοδα 1.831,97 1.345,97 0,73 11,01 0,01 0,01
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 239.595,38 16.612,22 0,07 26.164,57 0,11 1,58
31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 239.595,38 16.612,22 0,07 26.164,57 0,11 1,58
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 394.524,60 75.171,68 0,19 76.593,90 0,19 1,02
41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 386.500,00 73.150,70 0,19 74.572,92 0,19 1,02
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 8.024,60 2.020,98 0,25 2.020,98 0,25 1,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 526.763,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FSUM Σύνολα εσόδων 3.457.309,20 480.191,32 0,14 482.930,24 0,14 1,01
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ        
    ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ (01-04-2016/30-06-2016)
    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016  
Τέλος Προηγ. έτους Προηγούμενο τρίμηνο Τρέχον Τρίμηνο έτους Μεταβολή
    %
    1 2 3 3/2
Ε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 855.836,62 878.718,52 958.533,67 1,09
ΕΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 329.073,58 332.623,39 421.270,19 1,27
ΕΑ1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΑ2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 91.385,72 91.385,72 91.385,72 0,38
ΕΑ3 Λοιπές απαιτήσεις 237.687,86 241.237,67 329.884,47 3,61
ΕΒ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 526.763,04 546.095,13 537.263,48 0,98
ΕΒ1 Ταμείο 1.484,57 4.184,60 17.097,51 4,09
ΕΒ2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 525.278,47 541.910,53 520.165,97 0,96
ΕΓ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΓ1 Δάνεια προς τρίτους 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΓ2 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΓ3 α) Δάνεια εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 0,00
Π ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 172.607,41 192.508,08 203.977,98 1,06
ΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΑ1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΑ2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΒ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 172.607,41 192.508,08 203.977,98 1,06
ΠΒ1 Προμηθευτές 149.220,53 91.316,13 114.877,30 1,26
ΠΒ3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 14.231,04 3.247,16 7.890,00 2,43
ΠΒ4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΒ5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.155,84 97.944,79 81.210,68 0,83
ΠΓ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΓ1 Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΓ2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΓ3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00

Με την απόφαση αυτή δεν συμφώνησε η δημοτική σύμβουλος Χ. Θεοδώρου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11 / 2017

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ                                                                           Αργυρίου Άγγελος

                                                                                                           Θεοδώρου Χαρίκλεια

                                                                                                           Κυριαζή Μαγδαληνή

                                                                                                           Χρήστου Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr                                                                                                                                            

                                                                                                               Αριθ. Απόφασης 10/2017

                                                                                                              Ημερ. Απόφασης 31/1/2017

                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

       Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, με αριθμό 4 / 2017 από 31/1/2017

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.266/27/1/2017 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (-7-) βρέθηκαν να είναι παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αργυρίου Άγγελος (Μέλος), Βαφίνης Πέτρος (Πρόεδρος), Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος), Κυριαζή Μαγδαληνή (Μέλος), Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)

Απόντες

Αναγνώστου Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος), Τσουκανά Χριστίνα (Μέλος)

Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθησαν

ΘΕΜΑ: 3

Αποδοχή δωρεάς του Κέντρου Ομοιοπαθητικής Ιατρικής ΑΕ 2.000 ευρω για Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκάλεσε η θεομηνία

ΑΠΟΦΑΣΗ

O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι, η Εταιρεία Κέντρο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Α.Ε. απέστειλε στο Δήμο μας την αριθμ.94/17-01-2017 επιστολή της με την οποία μας ενημερώνει ότι προτίθεται να συνδράμει το Δήμο με το ποσό των 2.000,00 ευρώ ως ενίσχυση για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία που έπληξε το νησί μας.

                Επίσης η Εταιρεία ζητάει την αποδοχή της προσφοράς αυτής ώστε να κατατεθεί το ποσό αυτό στο Τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου μας.

Σύμφωνα με την παρ. 1 περίπτ. η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, αποφασίζει η Οικονομική επιτροπή

Προτείνω στην Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της την παρ 2 περίπτ. θ άρθρο 03 ΔΚΚ την παρ.1η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 να προβεί στην αποδοχή της ως άνω δωρεάς για το σκοπό που αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο «ενίσχυση για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία που έπληξε το νησί μας»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

                                                                       Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την   δωρεά ποσού δύο χιλιάδων (2.000 )ευρω του Κέντρου Ομοιοπαθητικής Ιατρικής ΑΕ     για Αποκατάσταση ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία της σφοδρής χιονόπτωσης   στο νησί μας , κατά το χρονικό διάστημα από 7-1-2017 μεχρι 12-01-2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10 / 2017

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ                                                                          Αργυρίου Άγγελος

                                                                                                           Θεοδώρου Χαρίκλεια

                                                                                                           Κυριαζή Μαγδαληνή

                                                                                                           Χρήστου Δημήτριος

Σελίδα 1 από 7
Βρίσκεστε εδώ: Home ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΘΕΤΙΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ