ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015 10:16

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» για το έτος 2015 για τις ανάγκες του Δήμου Αλοννήσου και των Νομικών Προσώπων του»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αλόννησος, 10/06/2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                               Αρ. Πρωτ. : 2443

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Αλοννήσου του Νομού Μαγνησίας διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στην μέση τιμή λιανική πώλησης στην Αλόννησο, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή των αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/05-05-2015 Μελέτη του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» για το έτος 2015 για τις ανάγκες του Δήμου Αλοννήσου και των Νομικών Προσώπων του», για χρονικό διάστημα μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, του ΟΠΑΚΔΑ, καθώς και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλοννήσου.

Προϋπολογισμού : 69.460,80ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Αλοννήσου, την 17 Ιουνίου Ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Ώρα Έναρξης : 11:00πμ, Ώρα λήξης : 12:00μμ.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για όλα τα προς προμήθεια είδη του προϋπολογισμού, είτε ανά φορέα παράδοσης των καυσίμων είτε για όλους τους φορείς, υποβάλλοντας την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93), θα είναι 0,5% επί του προϋπολογισμού  χωρίς το Φ.Π.Α. και ορίζεται στο ποσό των #299,40€# ευρώ για το σύνολο των ζητούμενων ειδών και διάρκεια ισχύος μέχρι και τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Παρέχεται στους προμηθευτές η δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές για μέρος των ομάδων 1, 2, 3, 4  αυτή την περίπτωση οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής είναι οι παρακάτω :

  • Για τον Δήμο Αλοννήσου :237,33 ευρώ
  • Για τον ΟΠΑΚΔΑ : 11,21 ευρώ
  • Για την Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. : 25,00ευρώ
  • Για την Σχολική Επιτροπή Π.Ε. : 25,86 ευρώ
  • Κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι Ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου Αλοννήσου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο τηλέφωνο 2424350216/203.

                                                                                        Ο Δήμαρχος

                                                                                   ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστηκε 1129 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015 13:58
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» για το έτος 2015 για τις ανάγκες του Δήμου Αλοννήσου και των Νομικών Προσώπων του»