ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Δευτέρα, 16 Μαϊος 2016 10:04

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» για το έτος 2016 για τις ανάγκες του Δήμου Αλοννήσου και των Νομικών Προσώπων του»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Αλοννήσου του Νομού Μαγνησίας διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στην μέση τιμή λιανική πώλησης στην Αλόννησο, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή των αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2016 Μελέτη του Δήμου με αριθ. Πρωτ. 1105/10-03- 2016, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016-2017», για χρονικό διάστημα μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, του ΟΠΑΚΔΑ, καθώς και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Προϋπολογισμού : 65.553,80ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Αλοννήσου, την 30 Μαΐου Ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Ώρα Έναρξης : 10:00πμ, Ώρα λήξης : 11:00μμ.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για όλα τα προς προμήθεια είδη του προϋπολογισμού, είτε ανά φορέα παράδοσης των καυσίμων είτε για όλους τους φορείς, υποβάλλοντας την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93), θα είναι 0,5% επί του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. και ορίζεται στο ποσό των #282,56€# ευρώ για το σύνολο των ζητούμενων ειδών και διάρκεια ισχύος μέχρι και τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Παρέχεται στους προμηθευτές η δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές για μέρος των ομάδων 1, 2, 3, 4 αυτή την περίπτωση οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής είναι οι παρακάτω :

 • Για τον Δήμο Αλοννήσου :237,33 ευρώ
 • Για τον ΟΠΑΚΔΑ : 11,21 ευρώ
 • Για την Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. : 17,01ευρώ
 • Για την Σχολική Επιτροπή Π.Ε. : 17,01 ευρώ

Κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι Ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου Αλοννήσου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 24243 50 205/215/216.

Ο Δήμαρχος

ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ


  pdf11.3.ΑΔΑΜ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf pdf12.2.ΑΔΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΩΑ87ΩΨ6-96Β.pdf


Ακολουθεί αναλυτικά τεχνική έκθεση


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια:

Α) υγρών καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου (πετρέλαιο DIESEL κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη 95 RON)

Β) λιπαντικών για τα πάσης φύσεως οχήματα του Δήμου

Γ) υγρών καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου (πετρέλαιο DIESEL θέρμανσης)

Δ) υγρών καυσίμων για την κίνηση αντλιοστασίων

Ε) υγρών καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης του ΝΠΔΔ (Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α.) και  των σχολείων της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (πετρέλαιο DIESEL θέρμανσης)  για το έτος 2016-2017.

Τα υπό προμήθεια καύσιμα θα είναι:

 • Πετρέλαιο DIESEL κίνησης
 • Βενζίνη Αμόλυβδη (95 RON)
 • Πετρέλαιο DIESEL θέρμανσης

Τα υπό προμήθεια λιπαντικά θα είναι :

 • Λιπαντικό υπερενισχυμένο τύπου 20W/50 κατά API CF-4 ή ACEA E2 πολλαπλής ρευστότητας για πετρελαιοκινητήρες γενικής χρήσης
 • Λιπαντικό υπερενισχυμένο τύπου 15W/40 κατά API CF-4 ή ACEA E2 πολλαπλής ρευστότητας για πετρελαιοκινητήρες γενικής χρήσης
 • Λιπαντικό υπερενισχυμένο τύπου 10W/40 κατά API CF-4 ή ACEA E2 πολλαπλής ρευστότητας για πετρελαιοκινητήρες γενικής χρήσης
 • Λιπαντικό υπερενισχυμένο τύπου 5W/40 κατά API CF-4 ή ACEA E2 πολλαπλής ρευστότητας για πετρελαιοκινητήρες γενικής χρήσης
 • Λιπαντικό υπερενισχυμένο τύπου 5W/40 κατά ACEA A3,B3 για βενζινοκινητήρες
 • Λιπαντικό υπερενισχυμένο τύπου 10W/40 κατά ACEA A3,B3 για βενζινοκινητήρες
 • Λιπαντικό ενισχυμένο για δίχρονους βενζινοκινητήρες κατά API TC , JASO FC
 • Λιπαντικό ενισχυμένο για τετράχρονους βενζινοκινητήρες κατά API TC , JASO FC
 • Βαλβολίνη υπερενισχυμένη για προστασία αξόνων και διαφορικών βαρέως τύπου κατά API GL5, SAE 75W/90 - 80W/90 - 90.
 • Λιπαντικό ενισχυμένο ATF Αντισκουριακό
 • Λιπαντικό ενισχυμένο για υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης Νο 46 κατά DIN 51524 part2 - HLP
 • Λιπαντικό ενισχυμένο για υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης Νο 68 κατά DIN 51524 part2 - HLP
 • Υγρά φρένων (DOT4)
 • Αντιπηκτικό υγρό για την προστασία κυκλωμάτων ψύξης αυτοκινήτου και για την αντιθερμική προστασία του (ΠΑΡΑΦΛΟΥ )
 • Λίπος διαρκείας λιθίου (γράσο) NGLI class 2
 • Πρόσθετο AdBlue

Η τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου με πετρέλαιο DIESEL κίνησης και με βενζίνη αμόλυβδη (95 RON) θα γίνεται εντός των ορίων του Δήμου (από το πρατήριο υγρών καυσίμων του προμηθευτή ή από συμβεβλημένο με αυτόν πρατήριο,) με την παράδοση από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου της σχετικής εντολής προς τον πρατηριούχο .

Στο τέλος κάθε εβδομάδας ο προμηθευτής θα αποστέλλει στη αρμόδια Υπηρεσία Κίνησης Οχημάτων του Δήμου συγκεντρωτικές καταστάσεις με την πραγματοποιημένη τροφοδοσία με καύσιμα των οχημάτων του Δήμου, συνοδευόμενες από αντίγραφα των σχετικών εντολών τροφοδοσίας προς τον πρατηριούχο, ώστε να πραγματοποιείται ο απαιτούμενος έλεγχος και να δίδονται από την Υπηρεσία οι αντίστοιχες βεβαιώσεις για την αποπληρωμή των τιμολογίων του προμηθευτή .

Όλα τα λιπαντικά θα είναι πρωτογενή , επωνύμων προμηθευτών και θα είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται . Η παράδοση τους θα γίνεται στο χώρο του Δημαρχείου Αλοννήσου .

Για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου για το ΝΠΔΔ (Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α.) και των σχολείων της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου απαιτείται η τμηματική παράδοση πετρελαίου θέρμανσης στις δεξαμενές πετρελαίου τους, που θα γίνεται με έγκαιρη ειδοποίηση του προμηθευτή.

Τέλος για τις ανάγκες κίνησης των αντλιοστασίων  καθώς και των Η/Ζ του Δημαρχείου και του Ελικοδρομίου, σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα ηλεκτροδότησης η παράδοση θα γίνεται στις αντίστοιχες δεξαμενές στο σημείο λειτουργίας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά – προδιαγραφές διύλισης και ιδιότητες των υπό προμήθεια καυσίμων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών περιγράφονται ακολούθως στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο προϋπολογισμός  της παραπάνω προμήθειας :

 1. Για τον Δήμο Αλοννήσου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 55.060,80 Ευρώ (πενήντα πέντε χιλιάδες μηδέν εξήντα ευρώ και ογδόντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% και θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου στους:

Κ.Α. 10.6641.01,  Κ.Α 10.6643.01. Κ.Α 20.6641.01, Κ.Α 20.6641.02 Κ.Α 20.6641.03,

Κ.Α 25.6641.01, Κ.Α 25.6642.01, Κ.Α 35.6641.01, Κ.Α 70.6641.01, Κ.Α 70.6644.01.

 1. Για το ΝΠΔΔ (Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α.) με ποσό 2.600,00 Ευρώ (δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ)
 2. για την Δημοτική Σχολική Επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Αλοννήσου με ποσό 3.946,50 Ευρώ (τρις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά)
 3. 4.για την Δημοτική Σχολική Επιτροπή του Γυμνασίου Λυκείου Αλοννήσου με ποσό 3.946,50 Ευρώ (τρις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά)

Συνολικό ποσό προϋπολογισμού για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ                                                                                                                                                                                                                                        ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017» ,                                                                                                                                                                                      ποσό 65.553,80Ευρώ (εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.                                                                                                  

Αλόννησος, 10-03-2016.                           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                           Αλόννησος, 10-03-2016             

                                                                 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                                                                                                              

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                          Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ        

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                               ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                 Ο Δήμαρχος Αλοννήσου                                                       

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                                                                ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ 

Κωνσταντίνος Σίδας                           ΟΥΡΑΝΙΤΣΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

                                                                                      

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΡ. Μελ. : 1 / 2016

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                         

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                                                                                   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2015-2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 65.553,80Ευρώ

                                                ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Τα υπό προμήθεια είδη για Δήμο Αλοννήσου είναι.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης ΛΙΤΡΟ 7.288,63
2 Πετρέλαιο κίνησης ΛΙΤΡΟ 24.221,48
3 Βενζίνη αμόλυβδη ΛΙΤΡΟ 9.619,69
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 Λιπαντικό κινητήρα SAE 20W-50 για πετρέλαιο – κινητήρες lt 50
2 Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W-40 για πετρέλαιο – κινητήρες lt 120
3
Λιπαντικό κινητήρα 10W-40 για πετρέλαιο – κινητήρες
lt
80
4
Λιπαντικό κινητήρα SAE 5W-40 για πετρέλαιό – κινητήρες
lt
40
5
Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W-40 για βενζινο – κινητήρες
lt
80
6
Λιπαντικό κινητήρα SAE 5W-40 για βενζίνο – κινητήρες
lt
10
7
Λιπαντικό δίχρονης μηχανής συνθετικό
lt
10
8
Λιπαντικό τετράχρονης μηχανής SAE 30
lt
15
9
Βαλβολίνη GL5, SAE 75W 90
lt
20
10
Βαλβολίνη GL5, SAE 80 W90
lt
20
11
Βαλβολίνη GL5, 90
lt
20
12
Λιπαντικό ATF ant
lt
20
13
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46
lt
10
14
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68
lt
80
15
Υγρά φρένων (DOT4)
lt
10
16
Αντιψυκτικό υγρό
lt
45
17
Λίπος διαρκείας λιθίου (γράσο) NGLI class 2
Kg
50
18
Πρόσθετο AdBlue
lt
100

Το υπό προμήθεια είδος, για το ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ –ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Πετρέλαιο Θέρμανσης ΛΙΤΡΟ 3.267,32

Το υπό προμήθεια είδος, για την Δημοτική Σχολική Επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Αλοννήσου :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Πετρέλαιο Θέρμανσης ΛΙΤΡΟ 4.959,41

Το υπό προμήθεια είδος, για την Δημοτική Σχολική Επιτροπή του Γυμνασίου Λυκείου Αλοννήσου :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Πετρέλαιο Θέρμανσης ΛΙΤΡΟ 4.959,41

                                                                                                            

Αλόννησος, 10-03-2016                     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                 Αλόννησος, 10-03-2016             

                                                            ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                                                                                                              

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                     Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ        

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                         ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                        Ο Δήμαρχος Αλοννήσου                                                       

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                                                ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ 

Κωνσταντίνος Σίδας                         ΟΥΡΑΝΙΤΣΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

Χημικός Μηχανικός ΠΕ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΡ. Μελ. : 1 / 2016

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                         

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                                                                                   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2015-2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 65.553,80Ευρώ

                       Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

 1. Τα υπό προμήθεια είδη για Δήμο Αλοννήσου είναι.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης ΛΙΤΡΟ 7.288,63 0,686 5.000,00
2 Πετρέλαιο κίνησης ΛΙΤΡΟ 24.221,48 1,062 25.723,21
3 Βενζίνη αμόλυβδη ΛΙΤΡΟ 9.619,69 1,341 12.900,00
ΣΥΝΟΛΟ   43.623,21 ΕΥΡΩ  πλέον ΦΠΑ 16%  6.979,71 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     50.602,92 ΕΥΡΩ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 Λιπαντικό κινητήρα SAE 20W-50 για πετρέλαιο – κινητήρες lt 50 4,4 220,00
2 Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W-40 για πετρέλαιο – κινητήρες lt 130 4,4615 580,00
3
Λιπαντικό κινητήρα 10W-40 για πετρέλαιο – κινητήρες
lt
80
5,5
440,00
4
Λιπαντικό κινητήρα SAE 5W-40 για πετρέλαιό – κινητήρες
lt
40
4,2
168,00
5
Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W-40 για βενζινο – κινητήρες
lt
80
5,8
464,00
6
Λιπαντικό κινητήρα SAE 5W-40 για βενζίνο – κινητήρες
lt
10
10
100,00
7
Λιπαντικό δίχρονης μηχανής συνθετικό
lt
10
10
100,00
8
Λιπαντικό τετράχρονης μηχανής SAE 30
lt
15
5
75,00
9
Βαλβολίνη GL5, SAE 75W 90
lt
20
5,8
116,00
10
Βαλβολίνη GL5, SAE 80 W90
lt
20
5,6
112,00
11
Βαλβολίνη GL5, 90
lt
20
5,4
108,00
12
Λιπαντικό ATF ant
lt
20
8
160,00
13
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46
lt
10
4
40,00
14
Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68
lt
80
4
320,00
15
Υγρά φρένων (DOT4)
lt
10
10
100,00
16
Αντιψυκτικό υγρό
lt
45
4
180,00
17
Λίπος διαρκείας λιθίου (γράσο) NGLI class 2
Kg
50
7,2
360,00
18
Πρόσθετο AdBlue
lt
100
2
200,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3.843,00
Φ.Π.Α. 16% 614,88
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 4.457,88
 1. Το υπό προμήθεια είδος, για το ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ –ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΑΠΑΝΗ
1 Πετρέλαιο Θέρμανσης ΛΙΤΡΟ 3.267,316 0,686 2.241,379€
ΣΥΝΟΛΟ           2.241,379 ΕΥΡΩ πλέον  Φ.Π.Α 16% 358,621 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   2.600,00ΕΥΡΩ
 1. Το υπό προμήθεια είδος, για την Δημοτική Σχολική Επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Αλοννήσου :
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο Θέρμανσης ΛΙΤΡΟ 4.959,41 0,686 3.402,155 €
ΣΥΝΟΛΟ           3.402,155ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 16% 544,345 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   3.946,50 ΕΥΡΩ
 1. Το υπό προμήθεια είδος, για την Δημοτική Σχολική Επιτροπή του Γυμνασίου Λυκείου Αλοννήσου :
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο Θέρμανσης ΛΙΤΡΟ 4.959,41 0,686 3.402,155 €
ΣΥΝΟΛΟ           3.402,155ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 16% 544,345 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   3.946,50 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΑ:

ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 16% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΥΣΙΜΑ) 43.623,21 € 6.979,71 € 50.602,92
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) 3.843,00 614,88 4.457,88
Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α 2.241,38 358,62€ 2.600,00
ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

3.402,155€

544,345€

3.946,50€

ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ

3.402,155€

544,345€

3.946,50€

ΣΥΝΟΛΟ 56.511,90€ 9.041,90€ 65.553,80€

                                                                                                            

Αλόννησος, 10-03-2016                     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                 Αλόννησος, 10-03-2016             

                                                            ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                                                                                                              

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                     Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ        

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                         ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                        Ο Δήμαρχος Αλοννήσου                                                       

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                                                ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ 

Κωνσταντίνος Σίδας                         ΟΥΡΑΝΙΤΣΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

Χημικός Μηχανικός ΠΕ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΡ. Μελ. : 1 / 2016

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                         

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                                                                                   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2015-2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 65.553,80Ευρώ

         ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1 .Γενικά :

Τα υπό προς προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει το Ελληνικό κράτος και ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2016.

2. Δειγματοληψία

Σε περίπτωση δειγματοληψίας αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται στην 13/85 απόφαση του Α.Χ.Σ.

3. Προέλευση :

Ο προμηθευτής θα αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση την χώρα προέλευσης των υπό προμήθεια ειδών

4. Προδιαγραφές :

1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (DIESEL) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ

Πετρέλαιο DIESEL θέρμανσης - κίνησης σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία .

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 332/Β/11-02-2004 και ΦΕΚ 410/Β/11-04-2001 οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές είναι:

  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ                                    

ΟΡΙΑ

                                                         Min. Max.   
Πυκνότητα στους 15 οC, Kgr/m3 - 845
Σημείο ανάφλεξης, οC 55  
CFPP, οC
από 1/10 έως 31/3   -5
από 1/4εως 30/9   5
Νερό, ppm   200
Αιωρούμενα σωματίδια, mg/Kg   24
Ανθρακούχο υπόλειμμα, % κ.β. (σε υπόλειμμα 10%)   0,30
Τέφρα, % κ.β.   0,01
Στοιχεία αποστάξεως, % κ.ο.
απόσταγμα στους 250 οC   65
απόσταγμα στους 350 οC 85  
το 95% να έχει αποστάξει στους   360
Ιξώδες στους 40 οC, cst 2,00 4,50

Θείο (S) mg/Kg

(γεωγραφική διασπορά πετρελαίου κίνησης με θείο max ppm)

- 50
Λιπαντικότητα, διάμετρος φθοράς σφαιριδίου (wsd 1.4) στους 60 οC, σε μm   460
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος, κλάση  1
Αριθμός κετάνιου 51 -
Δείκτης κετανίου 46  
Αντοχή στην οξείδωση, gr/m3   25
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες % κ.β.   11
         

To καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από προσμίξεις και από νερό

2) ΒΕΝΖΙΝΗ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 332/11-02-2004 , ΦΕΚ 410/B/11-04-2001 , ΦΕΚ 1730/Β/27-12-2001 , ΑΧΣ 356/2000 οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές είναι :

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ron
Χρώμα
Φυσικό
Ιχνηθέτης : Κινιζαρίνη
mg/l
3
Αριθμός Οκτανίων RΟΝ
Min 95
Αριθμός Οκτανίων MΟΝ
Min 85
Πυκνότητα στους 15 οC
Kgr/m3
720-775
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος
Κλάση
1
Αντοχή στην οξείδωση
Λεπτά
Min 360
Κομιώδη
mg/100ml
Max 5
Τάση ατμών (RVP)
από 01/05 έως 30/09
kPa
Max60
από 1/10 έως 30/4
kPa
50-80
Απόσταγμα στους 70 oC
από 1/10 έως 30/4
% κ.ο.
22-50
από 01/05 έως 30/09
% κ.ο.
20-48
Απόσταγμα στους 100 oC
% κ.ο.
Min46
Απόσταγμα στους 150 oC
% κ.ο.
Min 75
Τελικό σημείο απόσταξης
οC
Max 210
Υπόλειμμα απόσταξης
% κ.ο.
Max 2
Δείκτης ατμόφραξης (VLI) (μόνο για Απρίλιο και Οκτώβριο)
Max 1050
Θείο
Mg/Kg
Max 50
Μόλυβδος
gr/lt
Max 0,005
Παράγωγα φωσφόρου
Απαγορεύονται
Αρωματικά
% κ.ο.
Max 35
Βενζόλιο
% κ.ο.
Max 1
Ολεφίνες
% κ.ο.
Max 18
Περιεκτικότητα ειδικού προσθέτου σε κάλιο
Mg/Kg
-
       
Ολικό Οξυγόνο % κ.β. Max 2,7
Μεθανόλη % κ.ο. Max 3
Αιθανόλη % κ.ο. Max 5
Ισοπροπυλική αλκόολη % κ.ο. Max 10
Τριτοταγής βουτυλική αλκόολη % κ.ο. Max 7
Ισοβουτυλική αλκοόλη % κ.ο. Max 10
Αιθέρες, με 5 ή περισσότερα άτομα άνθρακα (περιλαμβάνονται ΜΤΒΕ, ΤΑΜΕ, ΕΤΒΕ) % κ.ο. Max 15
Άλλες οξυγονούχες ενώσεις % κ.ο. Max 10

To καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από προσμίξεις και από νερό.

Επισημαίνεται ότι καύσιμα νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν για παράδειγμα καλύτερες φυσικές ιδιότητες ως προς την απόδοσή τους ή/και ανωτέρα θερμογόνο δύναμη – αναφορικά με τα εγγεγραμμένα στους παραπάνω πίνακες – γίνονται δεκτά αν και εφόσον καλύπτουν τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές ως προς τα όρια που ορίζουν όπως και κάθε περιβαλλοντικό περιορισμό ως προς τους ρύπους που ενδεχομένως ισχύει ή μπορεί να ισχύσει για το έτος 2016.

3. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ:

Λιπαντικό υπερενισχυμένο τύπου 20W/50 κατά API CF-4 ή ACEA E2 πολλαπλής ρευστότητας για πετρελαιοκινητήρες γενικής χρήσης

Λιπαντικό υπερενισχυμένο τύπου 15W/40 κατά API CF-4 ή ACEA E2 πολλαπλής ρευστότητας για πετρελαιοκινητήρες γενικής χρήσης

Λιπαντικό υπερενισχυμένο τύπου 10W/40 κατά API CF-4 ή ACEA E2 πολλαπλής ρευστότητας για πετρελαιοκινητήρες γενικής χρήσης

Λιπαντικό υπερενισχυμένο τύπου 5W/40 κατά API CF-4 ή ACEA E2 πολλαπλής ρευστότητας για πετρελαιοκινητήρες γενικής χρήσης

Λιπαντικό υπερενισχυμένο τύπου 5W/40 κατά ACEA A3,B3 για βενζινοκινητήρες

Λιπαντικό υπερενισχυμένο τύπου 10W/40 κατά ACEA A3,B3 για βενζινοκινητήρες

Λιπαντικό ενισχυμένο για δίχρονους βενζινοκινητήρες κατά API TC , JASO FC

Λιπαντικό ενισχυμένο για τετράχρονους βενζινοκινητήρες κατά API TC , JASO FC

Βαλβολίνη υπερενισχυμένη για προστασία αξόνων και διαφορικών βαρέως τύπου κατά API GL5, SAE 75W/90 - 80W/90 - 90.

Λιπαντικό ενισχυμένο ATF Αντισκουριακό

Λιπαντικό ενισχυμένο για υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης Νο 46 κατά DIN 51524 part2 - HLP

για τη λειτουργία υδραυλικών συστημάτων (οχήματα κ.λ.π.)

Λιπαντικό ενισχυμένο για υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης Νο 68 κατά DIN 51524 part2 - HLP

Υγρά φρένων (DOT4)

Αντιπηκτικό υγρό για την προστασία κυκλωμάτων ψύξης αυτοκινήτου και για την αντιθερμική προστασία του (ΠΑΡΑΦΛΟΥ )

Λίπος διαρκείας λιθίου (γράσο) NGLI class 2

Πρόσθετο AdBlue

Όλα τα λιπαντικά θα είναι πρωτογενή , επωνύμων προμηθευτών και θα είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται . Απαραίτητη προϋπόθεση για τα λιπαντικά αυτοκινήτων είναι η αναφορά του αριθμού καταλόγου του Γενικού Χημείου του Κράτους που τα συνοδεύει . Η παράδοση τους θα γίνει στο χώρο του Δημαρχείου.  Ειδικές Απαιτήσεις :

Η τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου με πετρέλαιο DIESEL κίνησης και με βενζίνη αμόλυβδη (95 RON) θα γίνεται εντός των ορίων του Δήμου (από το πρατήριο υγρών καυσίμων του προμηθευτή), με την παράδοση από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου της σχετικής εντολής προς τον πρατηριούχο .

Στο τέλος κάθε εβδομάδας ο προμηθευτής θα αποστέλλει στη αρμόδια Υπηρεσία Κίνησης Οχημάτων του Δήμου συγκεντρωτικές καταστάσεις με την πραγματοποιημένη τροφοδοσία με καύσιμα των οχημάτων του Δήμου, συνοδευόμενες από αντίγραφα των σχετικών εντολών τροφοδοσίας προς τον πρατηριούχο, ώστε να πραγματοποιείται ο απαιτούμενος έλεγχος και να δίδονται από την Υπηρεσία οι αντίστοιχες βεβαιώσεις για την αποπληρωμή των τιμολογίων του προμηθευτή .

Όλα τα λιπαντικά θα είναι πρωτογενή , επωνύμων προμηθευτών και θα είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται . Η παράδοση τους θα γίνει στο χώρο του Δημαρχείου.

Για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου για το ΝΠΔΔ (Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α.) και των σχολείων της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου απαιτείται η τμηματική παράδοση πετρελαίου θέρμανσης στις δεξαμενές πετρελαίου τους, που θα γίνεται με έγκαιρη ειδοποίηση του προμηθευτή.

Τέλος για τις ανάγκες κίνησης των αντλιοστασίων  καθώς και των Η/Ζ του Δημαρχείου και του Ελικοδρομίου, σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα ηλεκτροδότησης η παράδοση θα γίνεται στις αντίστοιχες δεξαμενές στο σημείο λειτουργίας.

Αλόννησος, 10-03-2016                     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                 Αλόννησος, 10-03-2016             

                                                            ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                                                                                                              

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                     Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ        

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                         ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                        Ο Δήμαρχος Αλοννήσου                                                       

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                                                ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ 

Κωνσταντίνος Σίδας                         ΟΥΡΑΝΙΤΣΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

Χημικός Μηχανικός ΠΕ

Διαβάστηκε 867 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 16 Μαϊος 2016 10:14
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» για το έτος 2016 για τις ανάγκες του Δήμου Αλοννήσου και των Νομικών Προσώπων του»