ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013 13:43

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΘΕΡΑΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΘΕΡΑΣ» ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 54.770,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 16%).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ με προϋπολογισμό Δαπάνης Εργασιών 34.460,00 €, Γ.Ε. και Ο.Ε.: 6.202,80 €, Απρόβλεπτα: 6.099,42 €, Αναθεώρηση: 453,30 € και Φ.Π.Α. 7.554,48 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχείο Αλοννήσου. Διεύθυνση: Αλόννησος, Τ.Κ.370 05, μέχρι και την Παρασκευή 22/03/2013.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24243 50215 & 24243 50216, Φαξ: 24243 50216. Αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Ηλιάνα Παπαμίχου.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/03/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στο Δημαρχείο Αλοννήσου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Διαγωνισμού και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 940,00 € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή έως και 27/10/2013. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2012.
7. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
8. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
9. Το αντίτιμο της προμήθειας των τευχών δημοπράτησης ορίζεται στο ποσό των 10,00 €, που κατατίθεται στο ταμείο του Δήμου Αλοννήσου, εκτός αν οι υποψήφιοι αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
10.Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

Αλόννησος, 13-3-2013
Ο Δήμαρχος Αλοννήσου
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΩΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΑΘΕΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΩΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΑΘΕΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΘΕΡΑΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστηκε 2030 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 07 Μαρτίου 2014 12:50
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΘΕΡΑΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ