Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018 11:01

Περί Εισήγησης Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το σχέδιο του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλοννήσου οικονομικού έτους 2018 (άρθρο 63δ και άρθρο 266 Ν. 3852/2010)

Διαβάστηκε 470 φορές