Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017 09:26

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2017 ΟΕ Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 15,20 € από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ 055 – Έργο με αριθ.2003ΣΕ05500005) σε βάρος του Κ.Α.02.30.6233.01 «Μισθώματα μηχανημάτων – Τεχνικών Εγκαταστάσεων».

Διαβάστηκε 452 φορές