Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017 09:29

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2017 ΟΕ Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6117.02 για την «Παροχή υπηρεσίας για την αναθεώρηση της Άδειας Δόμησης του Δημοτικού Σχολείου Αλοννήσου»

Διαβάστηκε 456 φορές