Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017 09:41

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2017 ΟΕ Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 7.237,44€ και ανάθεσης του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΤΕΙΧΙΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ, προϋπολογισμού 5.836,64 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (7.237,44 €).

Διαβάστηκε 425 φορές