Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2017 14:51

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2017 ΟΕ"Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την συνδρομή κωλύματος προσλήψεως ως εργάτη πρασίνου ΥΕ του Ελευθέριου Κρουσανιωτάκη και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 334,80 ευρω συμ/νου Φ

Διαβάστηκε 458 φορές