Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2017 14:52

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2017 ΟΕ"Ψήφιση πίστωσης 1.012,96 ευρω για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ"

Διαβάστηκε 392 φορές