Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017 13:40

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2017 ΟΕ ''Περί ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες η ανάληψη δεν έχει εκτελεσθεί μερικώς ή ολικώς εντός του τρέχοντος οικον. Έτους''

Διαβάστηκε 415 φορές