Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017 13:42

ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2017 ΟΕ ''Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ψήφισης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών μετά την 6η αναμόρφωση του πρου/σμού εξόδων οικον. Έτους 2017 για την ευρυθμη λειτουργία του δήμου μας.''

Διαβάστηκε 396 φορές