Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2017 13:04

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2017 ΟΕ'Περί ανατροπής της αριθμ. 4786/25-10-2017 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 184 πίστωσης ύψους 1.000 ευρω του πρου/σμού εξόδων του ΚΑ 25/6233.01 που θα διατεθούν με νέα απόφαση της ΟΕ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

Διαβάστηκε 354 φορές