Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018 13:28

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2018 ΟΕ "Κατάρτιση πρου/σμού του δημου και του ετήσιου προγράμματος δράσης του δήμου οικον. Έτους 2019 άρθρο 63δ και άρθρο 266 Ν. 3852/2010" Κύριο

Διαβάστηκε 222 φορές