Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016 08:23

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2016 ΟΕ Περί διάθεσης και ψήφισης πίστωσης ποσού 160,00 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24% για το οικον. Έτος 2016 και δέσμευση πίστωσης 1.754,56 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24% για το οικον. Έτος 2017 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Α

Διαβάστηκε 488 φορές