ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2015 10:12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ

Αναρτήθηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ο Δήμος Αλοννήσου πρόκειται να αναθέσει την Υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ», προϋπολογισμού 8.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων), σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 και έπειτα από την αριθ.111/2015 (ΑΔΑ: ΒΧΤΟΩΨ6-ΙΦΥ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για το λόγο αυτό καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει τα απαραίτητα μέσα (π.χ. σκάφος) και πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, να υποβάλλει Οικονομική Προσφορά, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία του Δήμου, έως και την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015, στις 15.00.

Η «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ» περιλαμβάνει τον καθαρισμό και την αποκομιδή των απορριμμάτων από τις ακτές: Μικρός Μουρτιάς, Βύθισμα, Ιγγλέζι, Καλαμάκια, Κοκκινόκαστρο, Κατερίνας Βάλα, Μουρτίτσα, Μεγάλη Άμμος, Τουρκονέρι, Αγιος Πέτρος, Βρυσίτσα, Γιάλια.

Η υπηρεσία θα παρέχεται έξι (6) φορές την εβδομάδα, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης έως 1η Οκτωβρίου 2015.

Στις προσφορές είναι απαραίτητο να αναφέρεται το ποσοστό έκπτωσης και το συνολικό ποσό δαπάνης για την εργασία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης, κάθε Φάκελος Προσφοράς θα πρέπει να περιέχει: (α) Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα του ενδιαφερόμενου ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι «έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης και των φόρων» και (β) Δημοτική Ενημερότητα Μη Οφειλής.

Η ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έπειτα από Απόφαση του Δημάρχου, με κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Η δαπάνη της Παροχής Υπηρεσίας θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου Αλοννήσου

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν στα γραφεία του Δήμου Αλοννήσου, στο τηλέφωνο 24243 50215, 216.

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ

 

Διαβάστηκε 1324 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ