ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 00:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 (από 1/9/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αλόννησος, 5 Σεπτεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                           ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.4788

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 (από 1/9/2014)

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή, που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ.4778/04.09.2014 (ΑΔΑ: ΩΡ5ΙΩΨ6-Τ2Κ) Απόφαση του Δημάρχου, δημόσια κλήρωση για τον ορισμό μελών (δημοτικών συμβούλων) στις επιτροπές έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αλοννήσου για το έτος 2014                       (από 1/9/2014).

Συγκεκριμένα, η κλήρωση θα αφορά τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών στις ακόλουθες επιτροπές:

  • ΕΡΓΑ
  • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» (Δημοτικός Σύμβουλος: 1 τακτικό και 1 αναπληρωματικό μέλος)

1) Επιτροπή παραλαβής έργων προϋ/σμού έως 6.632,43€ (Δημοτικοί Σύμβουλοι: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

2) Επιτροπή παραλαβής έργων προϋ/σμού άνω των 6.632,43€(Δημοτικός Σύμβουλος: 1 τακτικό και 1 αναπληρωματικό μέλος)

1) Επιτροπή παραλαβής προϋ/σμού έως 2.934,70€ (Δημοτικοί Σύμβουλοι: 2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη)

2) Επιτροπή παραλαβής προϋ/σμού από 2.934,70€ έως 35.216,43€ (Δημοτικός Σύμβουλος: 1 τακτικό και 1 αναπληρωματικό μέλος)

1) Επιτροπή παραλαβής προϋ/σμού έως 2.934,70€ (Δημοτικοί Σύμβουλοι: 2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη)

2) Επιτροπή παραλαβής προϋ/σμού από 2.934,70€ έως 35.216,43€ (Δημοτικός Σύμβουλος: 1 τακτικό και 1 αναπληρωματικό μέλος)

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αλόννησου

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ

Διαβάστηκε 1377 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 (από 1/9/2014)