ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
09 Απριλίου 2013 Σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Δήμος Αλοννήσου πρόκειται να αναθέσει την Υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ», προϋπολογισμού 12.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων), σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 και έπειτα από την αριθ.24/01.03.2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για το λόγο αυτό καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει τα απαραίτητα μέσα (π.χ. σκάφος) να υποβάλλει Οικονομική Προσφορά, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία του Δήμου, μέσα σε προθεσμία μίας εβδομάδας από την ανάρτηση της πρόσκλησης αυτής στο Δημαρχείο και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή έως τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013, στις 15.00.

Η «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ» περιλαμβάνει τον καθαρισμό και την αποκομιδή των απορριμμάτων από τις ακτές: Άγιος Δημήτριος, Μουρτίτσα, Γλυφά, Άγιος Πέτρος, Λεφτός Γιαλός, Τζώρτζης Γιαλός, Κατερίνας Βάλα, Κοκκινόκαστρο, Χρυσή Μηλιά, Μηλιά, Σπαρτίνες, Μεγάλος και Μικρός Μουρτιάς, Βύθισμα, Γιάλια, Βρυσίτσα, Τουρκονέρι, Μεγάλη Άμμος, Τσουκαλιά. Η υπηρεσία θα παρέχεται έξι (6) φορές την εβδομάδα, για το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως 1η Οκτωβρίου 2013.

Στις προσφορές είναι απαραίτητο να αναφέρεται το ποσοστό έκπτωσης και το συνολικό ποσό δαπάνης για την εργασία. Η ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έπειτα από Απόφαση του Δημάρχου, με κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Η δαπάνη της Παροχής Υπηρεσίας θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου Αλοννήσου (Αριθ.19/08.03.2013, ΑΔΑ:ΒΕΔΑΩΨ6-6ΟΧ, της Οικονομικής Επιτροπής).

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν στα γραφεία του Δήμου Αλοννήσου, στο τηλέφωνο 24240 50201.

Δείτε την πρόσκληση στο συννημένο που ακολουθεί

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καθαριότητα Ακτών.pdf

Βρίσκεστε εδώ: Home ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ