ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
16 Ιανουαρίου 2014 Σε ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την αγορά ακινήτου

Ο δήμος Αλοννήσου πρόκειται να προχωρήσει στην ίδρυση Κοιμητηρίου (Νεκροταφείου). Για το λόγο αυτό καλεί όσους ιδιοκτήτες διαθέτουν γεωτεμάχια προς πώληση να προσέλθουν στο δήμο από την 16η Ιανουαρίου 2014 μέχρι την 16η Φεβρουαρίου 2014 προκειμένου να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά .

Το ακίνητο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις .

 • Να έχει έκταση 3-4 στρέμματα.
 • Η κλίση του εδάφους να είναι μικρή έως μέτρια.
 • Να απέχει τουλάχιστον 250 μέτρα από τα όρια οικισμού.
 • Να απέχει τουλάχιστον 100 μέτρα από κατοικία, πηγάδια, πηγές και γεωτρήσεις.
 • Το έδαφος πρέπει να είναι λεπτόκοκκο και πορώδες και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι χαλικώδες, ρωγμώδες, συμπαγές και καθαρά αργιλώδες.
 • Να έχει πρόσβαση σε οδό.
 • Να είναι συμβατό με τις εγγραφές του κτηματολογίου.
 • Να έχει χαρακτηριστεί ως μη δασική έκταση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά, Τοπογραφικό διάγραμμα ή Κτηματολογικό διάγραμμα. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του δήμου Αλοννήσου (κα Δ. Κυριαζή). Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2424350215 και 2424350221.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ Θ. ΒΑΦΙΝΗΣ

16 Δεκεμβρίου 2013 Σε ΟΠΑΚΔΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Οργανισμός Πολιτιστικών – Αθλητικών – Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη των εγγραφών στα προγράμματαΆθλησης για Όλουςέτους 2013-2014 ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 • Άσκηση στην προσχολική ηλικία ( 2 τμήματα)
 • Άσκηση στην παιδική ηλικία ( 5 τμήματα)
 • Άσκηση στην εφηβική ηλικία ( 3 τμήματα)
 • Άθληση και νέοι ( 3 τμήματα)
 • Άσκηση ενηλίκων ( 3 τμήματα)
 • Άσκηση στην τρίτηηλικία ( 2 τμήματα)
06 Δεκεμβρίου 2013 Σε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2013

Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 30ην Νοεμβρίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 17.00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλοννήσου ύστερα από την αριθμ. 665/26-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής κ.Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑ 1ο:
Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του δήμου οικον. έτους 2014 και Ο.Π.Δ

Παρακαλώ δείτε το παρακάτω συννημένο

pdfΣύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του δήμου οικον. έτους 2014 και Ο.Π.Δ

04 Σεπτεμβρίου 2013 Σε ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ο Δήμος Αλοννήσου, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Ε.Π.», προϋπολογισμού 16.698,34 € (με Φ.Π.Α. 16%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στο Δημαρχείο Αλοννήσου.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχείο Αλοννήσου. Διεύθυνση: Αλόννησος, Τ.Κ.370 05, μέχρι και την Παρασκευή 13/09/2013. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24243 50215 & 50216, Φαξ: 24243 50216. Επίσης, μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα Τεύχη Δημοπράτησης στους συνδέσμους παρακάτω:

ΜΕΛΕΤΗ_Συντήρηση-Επισκευή_ΚΕΠ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_με_ΑΔΑ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_με_ΑΔΑ.pdf

09 Απριλίου 2013 Σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Δήμος Αλοννήσου πρόκειται να αναθέσει την Υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ», προϋπολογισμού 12.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων), σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 και έπειτα από την αριθ.24/01.03.2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για το λόγο αυτό καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει τα απαραίτητα μέσα (π.χ. σκάφος) να υποβάλλει Οικονομική Προσφορά, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία του Δήμου, μέσα σε προθεσμία μίας εβδομάδας από την ανάρτηση της πρόσκλησης αυτής στο Δημαρχείο και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή έως τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013, στις 15.00.

Η «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ» περιλαμβάνει τον καθαρισμό και την αποκομιδή των απορριμμάτων από τις ακτές: Άγιος Δημήτριος, Μουρτίτσα, Γλυφά, Άγιος Πέτρος, Λεφτός Γιαλός, Τζώρτζης Γιαλός, Κατερίνας Βάλα, Κοκκινόκαστρο, Χρυσή Μηλιά, Μηλιά, Σπαρτίνες, Μεγάλος και Μικρός Μουρτιάς, Βύθισμα, Γιάλια, Βρυσίτσα, Τουρκονέρι, Μεγάλη Άμμος, Τσουκαλιά. Η υπηρεσία θα παρέχεται έξι (6) φορές την εβδομάδα, για το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως 1η Οκτωβρίου 2013.

Στις προσφορές είναι απαραίτητο να αναφέρεται το ποσοστό έκπτωσης και το συνολικό ποσό δαπάνης για την εργασία. Η ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έπειτα από Απόφαση του Δημάρχου, με κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Η δαπάνη της Παροχής Υπηρεσίας θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου Αλοννήσου (Αριθ.19/08.03.2013, ΑΔΑ:ΒΕΔΑΩΨ6-6ΟΧ, της Οικονομικής Επιτροπής).

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν στα γραφεία του Δήμου Αλοννήσου, στο τηλέφωνο 24240 50201.

Δείτε την πρόσκληση στο συννημένο που ακολουθεί

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καθαριότητα Ακτών.pdf

02 Απριλίου 2013 Σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ημερομηνία:20/03/2013

                                                                                

                                                                                                                                                              Αριθ.Πρωτ:1229

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόταση δηλωτικού σήματος (λογότυπου) Δήμου Αλοννήσου»

Ο Δήμος Αλοννήσου προκηρύσσει Διαγωνισμό για το Σχεδιασμό Λογοτύπου στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής του Δήμου Αλοννήσου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.10/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλοννήσου.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ